รอมฎอน ซิตี้ วันที่ 16-19 เมษายน 2562 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ รามคำแหงซอย2 กรุงเทพ
Upcoming Event
   Upcoming Event    ALA GRAND SALE สินค้าลดราคาส่งท้ายปี

งานอลาแกรนด์เซลล์ “ALA GRAND SALE” สินค้าลดราคาส่งท้ายปี

สินค้าราคาประหยัด, สินค้าจากบริษัทต่างๆ ลดราคาส่งท้ายปี, สินค้าโรงงาน สินค้าราคาประหยัด การออกร้านจำหน่ายสินค้า, ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล,เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ, อาหารทั่วไป, สินค้าแบกะดินของกลุ่มนิสิต นักศึกษา

กำหนดจัดงานวันที่ 19-21 ธันวาคม 2558 ณ.ศูนย์อิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย 2 คลองตัน กรุงเทพฯ เริ่มเวลา 11.30 - 22.30 น. ภายในงานรับของสมนาคุณจากบูทต่างๆ มากมาย