รอมฎอน ซิตี้ วันที่ 16-19 เมษายน 2562 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ รามคำแหงซอย2 กรุงเทพ
PORTFOLIO
  PORTFOLIO
MUSLIMTHAI FAIR

MUSLIMTHAI FAIR 2015

MUSLIMTHAI FAIR 2016

MUSLIMTHAI FAIR 2017

MUSLIMTHAI FAIR 2018

MUSLIMTHAI FAIR 2019

ONE ZAKAT BANGKOK

ONE ZAKAT BANGKOK 2019

มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้

มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 1

มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 2

มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 3

มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 4

มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 5

งานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใตั้ ครั้งที่ 6

งานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใตั้ ครั้งที่ 7

Halal Food and Thai Desserts

Halal Food and Thai Desserts 2020

Serda Food Festival เทศกาลอาหารอร่อย

Serda Food Festival 2020

RAMADAN CITY

RAMADAN CITY 2013

RAMADAN CITY 2014

RAMADAN CITY 2015

RAMADAN CITY 2016

RAMADAN CITY 2017

RAMADAN CITY 2018

RAMADAN CITY 2019

EID FAIR

EID FAIR 2013

EID FAIR 2014

EID FAIR 2015

EID FAIR 2016

EID FAIR 2017

EID FAIR 2018

เติมทิพ EID FAIR 2019

ALA GRAND SALE

ALA GRAND SALE 2014

ALA GRAND SALE 2015

ALA GRAND SALE 2016

ALA + UMMATEE 2017

ALA GRAND SALE FOR HUMANITY

ALA GRAND SALE 2019

MUSLIMTHAI EXPO

MUSLIMTHAI EXPO 2013

วันปันสุข

วันปันสุข

MARKET@5

MARKET @FIVE STREET FOOD

เขายายเที่ยง เฟสติวัล

เขายายเที่ยง เฟสติวัล 2017

MUSLIM LANNA

MUSLIM LANNA 2014

FAMILY DAY

Family Day 2014

MUSLIM ZONE งานต่างๆ

งานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์

พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙

DESIGN

BOOTH DESIGN

STAGE DESIGN

ORGANIZE

GRAND OPENING ห้องอาหาร โซเฟีย

แถลงข่าว ละครเฉลิมพระเกียรติ

GRAND OPENING หมู่บ้าน อันดา เพลส

GRAND OPENING ฮิดายะห์ คอนโดเทล