รอมฎอน ซิตี้ วันที่ 16-19 เมษายน 2562 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ รามคำแหงซอย2 กรุงเทพ
PORTFOLIO
  PORTFOLIO  งานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์งานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

บริเวณ ข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ภาพบรรยากาศ โซนมุสลิม งานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์


 

 คลิกชมประมวลภาพงาน งานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์