RamadanCity

 

งาน RAMADAN CITY 2024
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2567
ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซ.2 กรุงเทพฯ

 

RAMADAN CITY 2024

เทศกาลรอมฏอน 2567 (RAMADAN CITY 2024) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเดือนรอมฏอน เปิดร้านขายสินค้าฮาลาล อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับ และสินค้าทั่วไปต่างๆ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน รวมบริจาคเพื่อร่วมทำงานศาสนากับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทบ

มหกรรมแห่งความสุขที่เราเตรียมตัวมามอบให้คุณ ในเดือนรอมฎอน จัดหาของขวัญให้ตัวท่าน คนรัก และครอบครัว แล้วเราจะได้เตรียมตัว เริ่มเฉลิมฉลองกับวันสำคัญนี้ไปด้วยกัน

_________________________________________

Ramadan City 2024
Event Date : 23 - 27 มีนาคม 2567
Place : ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซ.2 กรุงเทพฯ
Time : 15.00 - 22.00 น.