ไทยกับการเป็นศูนย์กลางฮาลาล

ร่วมฟังสัมนาเรื่อง ไทยกับการเป็นศุนย์กลางฮาลาล

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.00-16.00 น.

ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อ.เมือง สมุทรสาคร

NEWS INFO