สลาม ชาวไทย

งานสลาม ชาวไทย

งานสลาม ชาวไทย มหกรรมสันติภาพสู่คนไทยทั้งประเทศ

26-27 กุมภาพันธ์ 2559

ณ MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ

เวลา 10.00 - 22.00 น.

NEWS INFO