Thailand Halal Assembly 2014

Thailand Halal Assembly 2014

งานวิชาการฮาลาลระดับโลก มหกรรมสินค้านานาชาติ

จัดระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ฯ

NEWS INFO