PORTFOLIO

มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 1
    


โครงการมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่1

ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษจิกายน 2553 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย (คลองตัน) กรุงเทพฯ จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส

› พบการออกร้านและสาธิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจากจังหวัดชายแดนใต้ และร้านจากภูมิภาคต่างๆ
› นิทรรศการและแหล่งท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมอิสลามจังหวัดชายแดนใต้
› การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและสุดยอดอาหารจากจังหวัดชายแดนใต้
› การเสวนาวิชาการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้
› การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากจังหวัดชายแดนใต้
› การออกบูธจากบริษัท ห้างร้าน สมาคม สถานศึกษา ฯลฯ

บริหารโครงการโดย มุสลิมไทยโพสต์
บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด
39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า82 หมู่บ้านนลิลวิลล์4 เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพ 10240
080-284-8000, 080-284-9000, 02-1168134-35
Email : muna@mnet.co.th โทรสาร : 02-1168136

ประมวลภาพงาน มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 1