PORTFOLIO

MUSLIMTHAI EXPO 2013

มุสลิมไทย เอ็กซ์โป 56 (MUSLIMTHAI EXPO 2013)

มุสลิมไทย เอ็กซ์โป 56 (MUSLIMTHAI EXPO 2013)

ณ บริเวณพลาซ่า รอบอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

รวบรวมสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมุสลิม จากผู้ประกอบการและผู้ผลิตทั่วทุกภาคของประเทศไทย กว่า 400 รายมาจัดแสดงและจำหน่าย แสวงหานวัตกรรมในสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มธุรกิจฮาลาล ท่องเที่ยว สินค้าฮาลาลนำเข้า-ส่งออก กลุ่มผลิตภัณฑ์มุสลิมโอทอป รวมถึงสินค้าพื้นเมือง และอาหารพื้นเมืองของมุสลิมในแต่ละภาค จุดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของมุสลิม รวมถึงศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไป เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเป็นช่องทางให้ผู้แสดงสินค้าได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มเป้าหมายปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายใหม่ มุ่งหวังให้งานนี้เป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมจากทั่วทุกภาคของประเทศต่อไป รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษากับเด็กกำพร้าและยากไร้ มูลนิธิอัลเกาษัร จังหวัดสมุทรปราการ

› โซน OTOP : การออกร้านและสาธิตผลิตภัณฑ์จากมุสลิมไทย
› โซน Halal : ฮาลาลไทย ฮาลาลโลก สินค้าโรงงานผู้ผลิตในราคาพิเศษ
› โซน AEC : การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
› โซน Food : การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและสุดยอดอาหารของมุสลิมไทย
› โซน Shopping : สินค้า เสื้อผ้า เครื่องแต่งการ เครื่องประดับ/สินค้าธงฟ้า
› โซน Book : การออกร้านหนังสือจากทุกสำนักพิมพ์มุสลิม
› โซน Travel : การออกบูธของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
› โซน Exhibit : นิทรรศการเชิงวิชาการจากสถาบันการศึกษา/สถาบันการเงิน/AEC
› โซน Organization : มูลนิธิและองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของมุสลิม
› โซน Seminar : การส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ต่างๆ
› โซน Activity : การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงแฟชั่นเครื่องแต่งกายมุสลิม การประกวดโผกสาระบั่น เป็นต้น
› โซนหน่วยงานราชการของรัฐ

บริหารโครงการโดย มุสลิมไทยโพสต์

บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด
39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า82 หมู่บ้านนลิลวิลล์4 เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพ 10240
080-284-8000, 080-284-9000, 02-1168134-35
Email : muna@mnet.co.th โทรสาร : 02-1168136

ประมวลภาพงาน MUSLIMTHAI EXPO 2013