PORTFOLIO

สราญกรุง 2023 (ครั้งที่ 2)

สราญกรุง 2023 (ครั้งที่ 2)  

สราญกรุง 2023 (ครั้งที่ 2)
จัดระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2566
ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก กรุงเทพมหานคร

 

 

ประมวลภาพงาน สราญกรุง 2023 (ครั้งที่ 2)