PORTFOLIO

มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 3

 

มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่3

ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย อวท. จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า อวท. และ หนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์

› พบการออกร้านและสาธิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจากจังหวัดชายแดนใต้ และร้านจากภูมิภาคต่างๆ

› นิทรรศการและแหล่งท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมอิสลามจังหวัดชายแดนใต้

› การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและสุดยอดอาหารจากจังหวัดชายแดนใต้

› การเสวนาวิชาการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้

› การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากจังหวัดชายแดนใต้

› การออกบูธจากบริษัท ห้างร้าน สมาคม สถานศึกษา มัสยิด องค์กรการกุศล ฯลฯ

บริหารโครงการโดย มุสลิมไทยโพสต์

บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด

39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า82 หมู่บ้านนลิลวิลล์4 เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพ 10240

080-284-8000, 080-284-9000, 02-1168134-35

Email : muna@mnet.co.th โทรสาร : 02-1168136

ประมวลภาพงาน มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 3