PORTFOLIO

RAMADAN CITY 2019

รอมฎอน ซิตี้ 2562 (RAMADAN CITY 2019)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2562
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย 2

 

เทศกาลรอมฏอน 2562
รอมฎอน ซิตี้ เมืองในฝัน ยึดมั่นในอีหม่าน อาหารอร่อย

เทศกาลรอมฏอน 2562 (RAMADAN CITY 2019) รอมฎอน ซิตี้ เมืองในฝัน ยึดมั่นในอีหม่าน อาหารอร่อยเทศกาลรอมฏอน 2562 (RAMADAN CITY 2019) จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับเดือนรอมฏอน เปิดร้านขายสินค้าฮาลาล และอาหาร เครื่องดื่ม ที่น่าสนใจ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน มอบให้แก่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันเสาร์-จันทร์ ที่ 18-21 พฤษภาคม 2562 รวม 4 วัน ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 22.00 น. โดยประมาณ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

_________________________________________

 งาน เทศกาลรอมฏอน 2562
 จัดขึ้นระหว่าง 18-21 พฤษภาคม 2562
 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 22.00 น. โดยประมาณ
 นั่ง Airport link ลงสถานีรามคำแหง ลงท่าเรือคลองตัน นั่งรถโดยสาร ลงรามซอย2 หรือ รามซอย5

ประมวลภาพงาน RAMADAN CITY 2019