PORTFOLIO

มุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ 1 MTF 2015

มุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ 1 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558
ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก กรุงเทพมหานคร

มุสลิมไทยแฟร์ 2015 ได้รับการยกย่องให้เป็นงานแสดงสินค้าและธุรกิจของมุสลิมชั้นนำ คือ เป็นการรวมตัว รวมกลุ่มของผู้ประกอบการต่างๆ มีมีศักยภาพของมุสลิมและได้มีการจัดแสดงสินค้าในพื้นที่ทำเลทองของกรุงเทพฯ เพราะสนามกีฬาหัวหมากเป็นพื้นที่ระดับชาติ ที่มีประชาชนทั่วประเทศรู้จักเป็นอย่างดียิ่ง

การจัดงานในครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายว่าตลอด 3 วันจะมีผู้ร่วมงานกว่าสองหมื่นคน นอกเหนือจากการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนแล้วยังนำไปสู่ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล และสินค้าของมุสลิมไทยอีกด้วย โดยในปีต่อไปๆ ก็จะมีการจัดงานและเพิ่มศักยภาพในครอบคลุมทั้งสี่ภาคของประเทศไทยต่อไป

สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะร่วมแสดงสินค้าในงานมุสลิมไทยแฟร์นั้น สิ่งหนึ่งจำเป็นจะต้องทราบถึงวัตถุประสงค์และการออกบูธแสดงสินค้าต่างๆว่า การออกบูธในงานดังกล่าวนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้สนใจหรือผู้ประสงค์ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ หรือร่วมลงทุนดำเนินกิจการต่างๆ ก็สามารถใช้เวทีแห่งนี้ในการหากลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจได้โดยง่าย

ประมวลภาพงาน มุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ 1 MTF 2015