PORTFOLIO

EID FAIR 2017

EID FAIR 2017
เทศกาลของขวัญวันอีดิลอัฎฮา อีดแฟร์ ครั้งที่ 5

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2560
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย 2

 

เทศกาลของขวัญวันอีดิลอัฎฮา EID FAIR 2018 อีดแฟร์ ครั้งที่ 5

การออกร้านจำหน่ายสินค้า, ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล,เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ, อาหารทั่วไป, สินค้าแบกะดินของกลุ่มนิสิต นักศึกษา, สนามเด็กเล่น, ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มธุรกิจมุสลิม

กำหนดจัดงาน

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2560 ช่วงเวลา ประมาณ 11.30 - 22.30 น. (ตลอด 3 วัน)

สถานที่จัดงาน

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย2

ประมวลภาพงาน EID FAIR 2017