PORTFOLIO

EID FAIR 2022

เทศกาลของขวัญวันอีดิลอัฎฮา EID FAIR 2022 อีดแฟร์ ครั้งที่ 7
2-4 กรกฎาคม 2565
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย 2

 

เทศกาลของขวัญวันอีดิลอัฎฮา EID FAIR 2022 อีดแฟร์ ครั้งที่ 7

เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมอันดีงามของพี่น้องมุสลิม Mnet Orga จัดงาน อีดิลแฟร์ 2020 (EID FAIR) เทศกาลของขวัญวันอีด ภายในงานนำเสนอกิจกรรม การแสดงความสามารถของเยาวชน, การเสวนาของคณาจารย์และนักวิชาการมุสลิมชื่อดัง โซนกิจกรรมสำหรับเด็กๆ และครบครัว, การออกร้านจำหน่ายสินค้า, ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล,เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ, อาหารทั่วไป, สินค้าแบกะดินของกลุ่มนิสิต นักศึกษา กว่า 150 บูธ

› โซน Business : ธุรกิจมุสลิม
› โซน Shopping : เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
› โซน Food : การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและสุดยอดอาหารของมุสลิมไทย

 

ประมวลภาพงาน EID FAIR 2022