PORTFOLIO

HAJJ & UMROH FAIR 2024

รวมพลคนฮัจย์ Hajj & Umroh Fair 2024 Bangkok Thailand
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2567
ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซ.2 กรุงเทพฯ

 

 

งานใหญ่ รวมพลคนฮัจย์ hajj & umroh forum 2024 bangkok thailand

งาน "hajj & umroh forum 2024" ภายใต้แนวคิดหลัก "Change, Challenge & Opportunity"

วัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังนี้

จัดเวที สร้างการรับรู้ ตื่นตัว เกี่ยวกับการบริหารจัดการและบริการฮัจย์และอุมเราะห์ ในยุคปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ ในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการ ฮัจย์และอุมเราะห์

รวบรวมองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการและให้บริการ ฮัจย์และอุมเราะห์ ในประเทศไทย มาร่วมกันพบปะเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ ส่งเสริมการทำงานร่วมประสานกันแบบไร้รอยต่อต้องการให้เกิดการสื่อสาร สร้างการรับรู้ มุ่งสู่กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญ รวมทั้งสาธารณชนโดยทั่ว ๆ ไปจัดแสดงสินค้า บริหาร จัดจำหน่ายสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้อง

การจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือกับอีกหลายภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคการศาสนา ภาควิชาการ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ มีแนวคิดร่วมกันที่จะจัดเวที สร้างการรับรู้ ตื่นตัว เกี่ยวกับการบริหารจัดการและบริการฮัจย์และอุมเราะห์ ในยุคปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ ในเรื่อง ฮัจย์และอุมเราะห์

นอกจากนี้ จะได้รวบรวมองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการและให้บริการ ฮัจย์และอุมเราะห์ ในประเทศไทย มาร่วมกันพบปะเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ ส่งเสริมการทำงานร่วมประสานกันแบบไร้รอยต่อ รวมทั้ง ต้องการให้เกิดการสื่อสาร สร้างการรับรู้ มุ่งสู่กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญรวมทั้งสาธารณชนโดยทั่ว ๆ ไปด้วย

ภายในงาน hajj & umroh forum 2024 ผู้มาเที่ยวชมงานจะพบการออกร้านค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารฮาลาล กว่า 200 บูท พร้อมด้วยกิจกรรม โปรโมชั่นพิเศษจากธุรกิจเพื่อมุสลิม การแสดงความสามารถของเยาชน การเสวนาของบรรดาคณาจารย์ นักวิชาการมุสลิมชื่อดัง

 

แล้วมาพบกันในงาน "Hajj & Umroh Forum 2024" จัดขึ้นวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซ.2 กรุงเทพฯ จัดโดย 786 Alimex ร่วมกับ มุสลิมไทยโพสต์

ประมวลภาพงาน HAJJ & UMROH FAIR 2024