PORTFOLIO

EID FAIR 2018

EID FAIR 2018
เทศกาลของขวัญวันอีดิลอัฎฮา อีดแฟร์ ครั้งที่ 6 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย 2

 

เทศกาลของขวัญวันอีดิลอัฎฮา EID FAIR 2018 อีดแฟร์ ครั้งที่ 6

การออกร้านจำหน่ายสินค้า, ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล,เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ, อาหารทั่วไป, สินค้าแบกะดินของกลุ่มนิสิต นักศึกษา, สนามเด็กเล่น, ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มธุรกิจมุสลิม

กำหนดจัดงาน

วันที่ 11-13 สิงหาคม 2561 ช่วงเวลา ประมาณ 11.30 - 22.30 น. (ตลอด 3 วัน)

สถานที่จัดงาน

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย2

ประมวลภาพงาน EID FAIR 2018