PORTFOLIO

RAMADAN CITY 2023

รอมฎอน ซิตี้ 2566 (RAMADAN CITY 2023)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2566
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย 2

 

รอมฎอน ซิตี้ 2566 (RAMADAN CITY 2023)

เทศกาลรอมฏอน (RAMADAN CITY 2023) จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับเดือนรอมฏอน เปิดร้านขายสินค้าฮาลาล ผลิตภัณฑ์ และอาหารที่น่าสนใจ มาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฏอน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปใช้เพื่อการบริหารและปรับปรุง ศูนย์กลางอิสลาม แห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น.

› โซน Business : ธุรกิจมุสลิม
› โซน Shopping : เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
› โซน Food : การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและสุดยอดอาหารของมุสลิมไทย

ประมวลภาพงาน RAMADAN CITY 2023